JOHDONMUKAISILLA TAVOITTEILLA JA SEURANNALLA TULOKSIIN