Tarjoamme eri yhtiömuodoille kustannustehokasta ja laadukasta peruskirjanpitoa ajanmukaisin välinein. Hyödynnämme työssämme kaikkia nykyaikaisia sähköisiä työvälineitä mutta se ei ole toiminnassamme itsetarkoitus. Rakennamme palvelukokonaisuuden jossa on huomioitu niin yrityksen koko kuin kehitysvaihe. Lähtökohtana on, että kaikki asiakkaamme saavat meiltä kaiken sen taloushallintoon liittyvän tuen, jota tarvitaan menestyksekkäässä liiketoiminnassa.

 

Asiantuntevat työntekijämme auttavat ja palvelevat mielellään kaikissa kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin liittyvissä asioissa. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa laaditaan taloushallinnon hoitamista koskeva sopimus jossa yksityiskohtaisesti neuvotaan ja sovitaan käytännönläheisesti mitä kirjanpitoaineistoa toimitetaan milloin ja missä muodossa aineisto toimitetaan. Suunnittelemme ja toteutamme taloushallinnon siten, että se on mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu laadun siitä kuitenkaan kärsimättä.

 

Tehokkaasti hoidetulla raportoinnilla asiakkaamme saavat juuri oikeaan aikaan sen tiedon mitä he tarvitsevat oman liiketoimintansa seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Tarvittaessa me myös autamme raporttien tulkinnassa. Raportointiin kuuluu olennaisena osana myös se, että annamme neuvoja ja tukea mikäli siihen ilmenee tarvetta.

 

Meillä on myös voimavaroja ja taitoa hoitaa peruskirjanpidon lisäksi myös muut taloushallintoon liittyvät tehtävät kun asiakkaamme yrityksen liiketoiminta kehittyy ja laajenee. Voimme tarvittaessa ottaa palkanlaskennan, osakirjanpidot tai rahaliikenteen hoitaaksemme ja näin vapauttaa resursseja liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Me huolehdimme johdonmukaisesti siitä, että yrityksen taloushallinto hoituu ajallaan lakien ja asetusten mukaisesti yhtiön joka kehitysvaiheessa.