Luonnollisena osana kehittyvää ja kasvavaa yritystä on ajantasaisen tiedon tarpeen samanaikainen kasvu. Taloushallinnon kannalta tämä tarkoittaa kasvavaa tarvetta siirtää myös osakirjanpitoja ulkoisen palveluntarjoajan hallittavaksi. Näin pystytään varmistamaan se, että kirjanpidosta saatavat raportit todella kuvaavat seurantahetken todellista tilannetta. Myynti- ja ostoreskontran ulkoistaminen vapauttaa myös yrityksen oman toimiston resursseja tuottavimpiin tehtäviin samanaikaisesti kun rahavirtojen seuranta ja ennustettavuus kasvaa.

 

Myyntireskontran ulkoistamisen seurauksena usein tulovirran kiertonopeus kasvaa ja perintä sekä luotonhallinta tulee järjestelmällisemmäksi. Sopimuksen mukaan selvitämme asiakkaamme asiakkaiden luottotiedot ja näin suojaamme asiakkaittemme etuja. Ostoreskontran ulkoistamisella voidaan laskujen hyväksymis- ja maksuunpanomenettely suorittaa sähköisesti. Näin ei liikkuvaa työtä tekevien henkilöiden ei tarvitse välttämättä käydä toimistolla hyväksymässä laskujaan. Usein myös säästyy aikaa ja rahaa kun samoja työvaiheita voidaan karsia tietojen syötössä eri järjestelmiin.

 

Tällä hetkellä voimme tarjota asiakkaillemme sähköisen myyntilaskujen lähettämisen. Mikäli vastaanottavalla asiakkaalla ei ole mahdollista sähköisen laskun vastaanottoon tulostuu lasku e-kirjeenä ja postitetaan normaalipostituksena asiakkaalle. Laskutuksen ulkoistaminen vapauttaa resursseja ja antaa asiakkuuden hallintaan tarvittavaa liikkumavaraa ja porrastusta.

 

Teknisesti osakirjanpitojen jatkuva ajantasainen yhteys kirjanpitoon voidaan toteuttaa monella tavalla. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimme juuri teidän yrityksellenne sopivan vaihtoehdon.