Meillä on työvälineet ja henkilökunta jotka selviytyvät vaativistakin palkkahallinnon laskenta ja hallinnointitehtävistä. Meillä on kokemusta useiden työehtosopimusten mukaisten palkkojen laskennasta sekä muista palkkahallintoon liittyvistä tehtävistä. Asiakkaamme saavat luonnollisesti sovitut laskelmat ja raportit ajallaan mutta tämän lisäksi voimme tarvittaessa tehokkaasti raportoida myös monista työsuhteeseen ja työsuhdehistoriaan liittyvistä asioista. Olemme tottuneet nopeaan muutosrytmiin työsuhteissa ja sen hallitseminen ei ole meille ongelma.

 

Järjestelmäämme on vaivatonta tuoda asiakasyritystemme erilaisten ajanseurantajärjestelmien muodostamia raportteja sekä työaikatietoja ja näin tehostaa palkanlaskuprosessia ja laskea palkanlaskun kustannuksia. Tuotamme myös ajantasaista tietoa muuhun taloushallintoon mikä parantaa palkkahallinnon osalta tietojen ajantasaisuutta ja oikean kuvan muodostumisen jokaisena raportointihetkenä.

 

Osaava henkilökunta on aina ollut voimavara ja kilpailuetu yrityksille. Nyt kun osaavan henkilökunnan saanti ei ole itsestään selvyys on tärkeää järjestelmällisesti seurata ja suunnitelma jokaisen työntekijän ja avainhenkilön työura. Näin voidaan ylläpitää henkilökunnan motivoituminen ja sitoutuminen yritykseen. Meillä on omalta osaltamme tekniset välineet suunnitelmien toteutumisen seurantaan ja varmistamiseen.