Osana taloushallintoa voimme ottaa myös asiakasyritystemme rahaliikenteen hoitaaksemme. Tämä on luonnollinen kehityssuunta kun osakirjanpidot on jo henkilökuntamme hoidettavana. Asiakkaamme saavat maksuehdotukset sähköisessä muodossa jonka hyväksyttyään maksuaineisto lähetetään pankkiin. Näin hyödynnetään osakirjanpidoissa syötetty aineisto mahdollisimman tehokkaasti ja säästetään päällekkäiset työvaiheet.

 

Rahaliikenteen hoito voidaan myös toteuttaa vaikka osakirjanpitoja ei olisikaan otettu käyttöön asiakkaan taloushallinnossa. Rutiiniomaiset maksut voidaan laittaa automaattisesti pankin hoidettavaksi jolloin ne tulee ajallaan ja oikeanmääräisenä hoidettua. Silloinkin maksuista lähtee luonnollisesti asiakkaalle maksuaineisto hyväksyttäväksi.

 

Omalta osaltaan myös rahanliikenteen ajantasainen siirtyminen kirjanpitoon edesauttaa oikean ja ajantasaisen kirjanpidon syntymistä. Näin voidaan varmistaa, että kirjanpidon raportit ovat jatkuvasti ajantasaisia. Kun tähän liitetään kassajärjestelmien suora yhteys kirjanpitoon voidaankin puhua reaaliaikaisesta kirjanpidosta ja raportoinnista. Eri toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutuksia seuratessa on olennaista, että taloushallinnon tiedot ovat reaaliaikaisesti saatavissa jotta muutokset huomataan hyvissä ajoin ja hyvää kehitystä voidaan tarvittaessa tukea tai huonoa suuntausta korjata.