Verotuksen ei tulisi koskaan olla jonkin toimenpiteen tekemisen ensimmäinen motiivi vaan kaikki liiketoiminnan päätökset tulee tähdätä siihen tavoitteeseen, että yritys tuottaa mahdollisimman suuren tuoton siihen uhratuilla resursseilla. Monesti kuitenkin mietittäessä keinoja päästä haluttuun lopputulokseen vaihtoehtoisia toimintatapoja on useita. Usein on myös niin, että verotuksellisesti eri vaihtoehdot saattavat johtaa merkittävästi erilaisiin veroseuraamuksiin. Tarjoamme asiakasyrityksillemme verosuunnitteluapua eri vaihtoehtoisten toimintatapojen veroseuraamusten selvittämiseksi ja parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi.

 

Verosuunnittelu on laillinen ja luonnollinen osa yritysten riskienhallintaa ja eroaa sikäli veronkierrosta. Yrityksen elinehtona on tietää ennakkoon miten eri toimenpiteet tullaan käsittelemään verosaajan toimesta. Ennen sopimusten tai tarjousten laadintaa tulee kaikki hinnanmuodostukseen vaikuttavat tekijät selvittää ja oleellisena osana tätä on myös veroseuraamusten selvittely. Tarve tulee luonnollisesti eteen silloin kun aloitetaan uudella toimialalla, kun ollaan siirtymässä uusille markkina-alueille tai harkitaan yrityksen tai muun yritysvarallisuuden ostoa tai myyntiä.

 

Me selvitämme eri vaihtoehdot jolla voidaan päästä asiakkaiden toivomaan tavoitteeseen ja kartoitamme niiden veroseuraamukset sekä verotukselliset riskitekijät. Selvitämme tavoitteet myös pitkällä aikajänteellä jolloin huomiomme ei ainoastaan kiinnity nyt käsillä olevaan ongelmaan vaan pyrimme myös huomioimaan tulevaisuuden tapahtumat kun arviomme eri vaihtoehtojen kokonaisedullisuutta.