Kun yhtiö tai asiakas on saanut veropäätöksen johonkin liiketoimintaan tai tuloverotukseen liittyvään asiaan voi käydä niin, että saatu päätös ei olekaan kaikilta osin odotetunlainen. Usein tämän kaltaisissa tilanteissa tulee kysymykseen selvittää onko verotus toimitettu kaikilta osin lainmukaisesti ja onko mahdollista hakea saatuun päätökseen muutosta. Me autamme selvityksen tekemisessä ja laadimme tarvittavat muutoshakemukset asiakkaidemme puolesta.

 

Tuloverotuksen ja henkilöverotuksen puolella laskemme asiakkaidemme verorasituksen ennen kuin verotus valmistuu. Näin on hyvissä ajoin selvillä ennakoiden vastaavuus yhtiön tulokseen ja osakkaiden tai yrittäjän verokohtelu lopullisessa verotuksessa. Tämä edesauttaa suunnittelemaan ja ennakoimaan niin yrityksen kuin osakkaitten ja yrittäjien taloutta.