Oli kysymyksessä aloittelevan yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustaminen tai kokeneemman yrittäjän uuden yhtiön perustamistarve me autamme. Tutkimme ja selvittämme kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtiömuodon niin liiketoiminnan laajuuden sekä muut seikat huomioon ottaen. Laadimme tarvittavat perustamisasiakirjat ja lomakkeet. Asiakkaan tilanteen mukaan hankimme tarvittavat tilintarkastajat niissä tapauksissa kun yhtiömuoto niin vaatii. Lisäksi selvitämme tarvittavat luvat ja autamme niiden hankkimisessa. Oleellisena osana yhtiön perustamista on myös mahdollisten yhtiökumppanien etsiminen ja osakassopimusten laadinta.

 

Perustamisprosessissa autamme nimen kehittämisessä sekä liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja hahmottamisessa. On ensiarvoisen tärkeää miettiä oman liiketoiminnan perusajatukset ja vahvuudet sekä tulevaisuuden visiot jo yrityksen perustamisvaiheessa. Usein näiden ajatusten ja aivoriihien kautta päästään siihen mikä on oman liiketoiminnan perusajatus. Perusajatuksen kirjaaminen on ensiarvoisen tärkeää jotta vuoden tai vuosien liiketoiminnan jälkeen voidaan mahdollisissa ongelmatilanteissa arvioida oman liiketoiminnan kehittymistä siemenajatuksesta. Nykyaikana kun muutos on jatkuvaa ja nopeaa tulee yhä tärkeämmäksi arvioida oma liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma vuosittain ja tarvittaessa muuttaa sitä vastaamaan tämän hetken tilannetta.