Voidaan sanoa, että sopimukset seuraavat ihmistä ja yrityksiä läpi koko elämän. On vaikea ajatella liiketoimintaa ilman sopimuksien solmimista. Yritystoiminta perustuu sopimuksiin. Jo yhtiön perustamisvaiheessa solmitaan osakassopimuksia, yhtiömiessopimuksia jne. joilla ennalta määrätään osakkaiden ja yhtiömiesten välisiä suhteita. Ilman sopimuksia yritystoiminta ei olisi mahdollista. Sopimuksilla pyritään usein varautumaan erilaisten yllättävien tilanteiden varalle sekä selkeyttämään osapuolten välistä oikeustoimea. Yrittäjä ei voi välttyä joutumasta tilanteeseen jossa joutuu laatimaan tai tulkitsemaan erilaisia sopimuksia joiden ehdot ovat monesti pitkiä ja hankalasti tulkittavia.

 

Näissä tulkinta ja laatimistilanteissa meillä on valmiudet auttaa asiakkaitamme. Osaamme arvioida sopimusten luonteen ja tulkita sitä selväsanaisesti niin, että maallikko myös ymmärtää sisällön. Tarvittaessa laadimme asiakkaan tarvitsemia sopimuksia ja milloin tarve niin vaatii ohjaamme asiakkaamme yhteistyökumppaneina toimiville asianajotoimistoille. Näin asiakkaamme voivat olla varmoja, että saavat aina kulloinkin oikean tasoista apua sopimusasioissaan suoraan meidän kautta.