Tulevina kymmenenä vuotena odotetaan, että yrityskaupat lisääntyvät merkittävästi kun suurten ikäluokkien yrittäjät siirtyvät eläkkeelle. Tämä avaa mahdollisuuksia mielenkiintoisiin yrityskauppoihin tulevaisuudessa mutta samanaikaisesti se asettaa lisääntyviä vaatimuksia tuntemattomien yritysten arvioinnissa. Me tarjoamme apuamme yrityskauppojen syntymiseen. Otamme vastaan yrityskauppoihin liittyviä toimeksiantoja jossa voimme asiakkaamme lukuun ottaa ensikontaktin kohteeseen. Tai vastaavasti jos kysymyksessä on yrityksen myyntitilanne voimme olla myyjän edustajana ensikontaktissa ostajaehdokkaaseen. Etsimme sopivat kohteet ja asiakkaat sekä varmistumme heidän sopivuudesta asiakkaamme tarkoituksiin.

 

Yrityskauppoihin liittyy merkittäviä riskejä. Tutkimuksissa on todettu, että yli puolet tehdyistä yrityskaupoista epäonnistuu. Eniten yrityskaupoissa petytään uuden yrityksen tuomiin toiminnallisiin etuihin. Järjestelmät, hallinto, työntekijät ja asiakkaat sisältävät jokainen oman riskialueensa johon yrityskaupan yhteydessä tulisi paneutua huolellisesti. Kattavasta suunnittelusta huolimatta virhemarginaaliin kannattaa varautua. Normaalisti niihin varaudutaan sopimusoikeudellisin keinoin.

 

Selvitämme yrityskauppaan liittyvät veroseuraamukset niin ostajan kun myyjänkin osalta ja suunnittelemme myös uuden yrityksen taloushallinnon yhdistämisen asiakasyritykseemme. Mietimme myös yhteistyössä asiakkaamme kanssa miten uuden yrityksen toiminnat voidaan yhdistää mahdollisimman tehokkaasti parhaan liiketaloudellisesti kannattavan rakenteen aikaansaamiseksi. Usein yrityskaupoissa suurin huomio kiinnittyy itse yrityskauppatilanteeseen ja kaupan jälkeisten tilanteiden suunnittelu jää vähemmälle. Onnistuneen yrityskaupan avain on kuitenkin, että kapan jälkeiset toimet ovat suunniteltu huolellisesti. Vain näin voidaan yrityskaupan muodostaman muutoksen haitalliset vaikutukset minimoida ja vastaavasti vahvistaa muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien tehokkaan hyödyntämisen.