Luotettava tieto on tämän hetken yritystoiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Usein kuitenkin ongelmana ei ole niinkään tiedon puute kuin sen valtava tulva. On erittäin hankalaa seuloa tietomassasta se avaintieto joka on oleellinen yrityksen johtamisessa. Sen lisäksi, että täytyy olla ymmärrystä talouden yleisestä tilasta on tietysti oleellista seurata liikekumppaneiden ja kilpailijoiden toimia markkinoilla. Me toimitamme asiakkaillemme tarvittavat kilpailijatiedot Suomen Asiakastiedon järjestelmistä. Tarvittaessa voimme asettaa avainliikekumppanit jatkuvaan seurantaan jolloin voidaan ennakoida ja reagoida ajoissa muutosten ilmaantuessa.

 

Kun asiakkaamme aloittaa uuden asiakkuuden tai vanhojen asiakkaiden kohdalla syntyy maksuvaikeuksia meiltä saa apua luottotietojen tarkistukseen sekä tarvittaessa perintään. Yrityksellä voi olla suhteellisen korkea kynnys lähteä perimään saataviaan omatoimisesti omilta asiakkailtaan meidän tarjoamalla palvelulla asiakkuuden hoitoon tulee tarvittavaa porrastusta hankalassa tilanteessa. Yhteistoimintayritystemme kautta saatavien perintä hoituu luotettavasti ja vaivattomasti ja yrittäjälle jää aikaa keskittyä ydinosaamisensa samalla kun on varmaa, että tehdystä työstä saadaan myös asianmukainen korvaus asiakassuhteen siitä kärsimättä.