TTilinpäätöksestä lasketuilla tunnusluvuilla voidaan muutamalla hyvin valitulla luvulla saada nopeasti yleiskuva yrityksen tilasta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen kuuluu antaa yrityksen taloudellisesta tilasta oikea kuva mutta tätä kuvaa täydentämään voidaan laskea tunnuslukuja joita vertaamalla saman yrityksen aiempien vuosien vastaaviin lukuihin saadaan käsitys muutoksista ja niiden suunnista. Lisäämällä tähän vielä vertailu saman toimialan yritysten vastaaviin lukuihin voidaan arvioida oman yrityksen asemaa markkinoilla. Tämä antaa varmuutta siitä, että liiketoiminta on oikeilla raiteilla ja/tai antaa viitteitä suunnasta johon olisi pyrittävä jos luvut osoittavat, että ei olla oikealla tiellä.

 

Teemme asiakkaillemme räätälöidyn tilinpäätöksen tulkinnan johon kuuluu tunnuslukujen laskenta tilinpäätöstiedoista ja niiden sanallinen tulkinta sekä vertailu edellisien tilikausien vastaaviin lukuihin. Vertailu tehdään myös menestyvimpien saman alan yhtiöiden vastaaviin tunnuslukuihin sekä tutkitaan mahdolliset erot joita tutkimuksessa löytyy. Tulkintaraportissa pyrimme myös antamaan ohjeita jolla voitaisiin yritystoimintaa kehittää parempaan suuntaan.

 

Mikäli niin halutaan voidaan tunnuslukujen laskenta tehdä kuukausittaiseksi rutiiniksi jolla toiminnan kehitystä seurataan jatkuvasti. Tällöin mahdolliset muutokset edellisen vuoden vastaaviin lukuihin voidaan todeta nopeasti ja liiketoimintaan voidaan puuttua nopeasti korjaten mikäli siihen on tarvetta. Tämän kaltainen seuranta asettaa kuitenkin taloushallinnolle haasteita. Kirjanpidot on tässä tapauksessa tehtävä mahdollisimman ajantasaisesti.