Kaiken kannattavan  taloudellisen toiminnan lähtökohta on suunnitelmallisuus. Hyvällä suunnittelulla pyritään varmistamaan tavoitetilan saavuttaminen ennalta asetettujen ehtojen rajoissa. Usein suunnitelma vuositasolla puetaan numeeriseen muotoon budjetin avulla. Budjetti antaa selkeät rajat ja tavoitteet joihin yritystoimintaa yritetään tilikauden aikana ohjata. Jokaisessa toimessa pyrimme rohkaisemaan asiakkaitamme suunnittelemaan liiketoimintaansa ja osana tätä laatimaan vuotuiselle toiminnalleen budjetin. Autamme mielellämme käytännön laatimistyössä koska sitä kautta myös meidän rutiininomainen kirjanpitotyömme saa uuden merkityksen seurantatietojen muodossa ja tämän lisäksi tämä entisestään vahvistaa asiakkaidemme onnistumismahdollisuuksia liiketoiminnassaan mikä luonnollisesti on myös meidän ensisijainen tavoite.

 

Olemme toiminnassamme huomanneet kaikkien yrittäjien joko tietoisesti tai tietämättään suunnittelevan toimintaansa. Me haluamme tukea kaikkia asiakkaitamme yhä järjestelmällisempään liiketoiminnan seurantaan koska uskomme sen johtavan parempiin tuloksiin. Jo suunnitelman laatiminen avaa uusia näkökulmia omaan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan sekä antaa toiminalle ryhtiä. Kun suunniteltu kausi etenee saadaan toteutuneita lukuja joita voidaan verrata suunniteltuihin. Todennäköistä on, että luvut eroavat suunnitelluista monella tavalla ja silloin oleellisinta on erojen syynä oleviin tekijöiden selvittäminen. Tällä tavalla saadaan tärkeää tietoa ja ymmärrystä oman liiketoiminnan lainalaisuuksista ja opitaan välttämään mahdollisia liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä karikoita.