Työmenetelmät ja -periaatteet

 

Johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus, järjestelmällisyys, lojaalisuus,  pitkäjänteisyys

 

Olemme riippumattomia ja huolehdimme, että meillä on aina tarvittava asiantuntemus käytössä.

Noudatamme työssämme hyvää taloushallintokäytäntöä. Tilamme soveltuvat tehtävään työhön ja huolehdimme, että työvälineemme ovat asianmukaisessa kunnossa. Päivitämme käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja jatkuvasti sekä varmistamme päivittäin kaikki taloushallinnon olennaiset tiedot. Järjestelmämme on suojattu tietomurroilta ja virushyökkäyksiltä parhailla markkinoilta saatavin menetelmin.

 

Huolehdimme myös siitä, että henkilökuntamme käytössä on jatkuvasti ajantasaiset tiedot ja taidot tehtävien hoitamiseen ja että he työssään ja toimissaan noudattavat hyvää taloushallintokäytäntöä.

 

Henkilökuntamme on tietoinen salassapitovelvollisuudestaan koskien kaikkia asiakkaiden liikesalaisuudeksi luokiteltavia tietoja. Kaikki asiakkaan tilitoimistoon tuomat asiakirjat ja paperit säilytetään tavalla jolla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus.

 

Jokaisesta asiakassuhteesta laaditaan asiakassopimus jossa palvelun laajuus ja kustannukset sovitaan yksityiskohtaisesti. Käytämme jokapäiväisessä työssämme hyväksi mahdollisimman paljon sähköisiä työmenetelmiä mutta se ei ole meille itsetarkoitus. Asiakkaan tarpeet ja tilanne määräävät palvelun muodon.

 

Opastamme ja neuvomme mielellämme asiakkaitamme ja haluamme aina löytää asiakkaamme kannalta parhaimman ratkaisun taloushallinnon tarpeisiin.